MONINAISUUDEN JOHTAMINEN, Erilaisuus energiaksi – seminaarikuulumisia

Olen tämän talven aikana opetellut uuden sanan MONINAISUUS, josta tutumpi versio on “diversiteetti”. Syynä on YAMK-koulutus vahvaksi tki-vaikuttajaksi, jossa Metropolian osahanke keskittyy johtamisen näkökulmaan. Konkreettisesti se tarkoittaa erilaisten ihmisten osaamispotentiaalin tunnistamista ja vahvistamista siten, että kunkin oma asiantuntijuus tulisi yhteisölliseen käyttöön.

Perjantaina 13. helmikuuta 2015 järjestimme Helsingissä seminaarin, johon osallistui moniammatillinen 50 opiskelijan ryhmä mediatuottamisen, musiikin, kulttuurituotannon, kuntoutuksen ja liiketalouden ylemmästä AMK-tutkinnosta.

MONINAISUUDEN JOHTAMINEN, Erilaisuus energiaksi

Alaotsikko oli poimittu suoraan  Anna Savilepän kirjoittamasta Moniverkko hankkeessa tehdystä  Erilaisuus energiaksi -työkirjasta. Anna Savileppä ei päässyt paikalle, mutta luimme kirjan etukäteismateriaalina. Sen lisäksi lukulistalla oli Juho Rahkosen Nouseva sukupolvi kaipaa työltä mielekkyyttä ja elämältä onnellisuutta. AMK-lehti/UAS journal. No 4 (2014).

Seminaariohjelma rakentui kahdesta vierailijaluennosta sekä iltapäivän työpajasta.  Luentojen avulla pääsimme kurkistamaan Soneran moninaisuusjohtamiseen osaston johtaja Teemu Tuumaisen opastamana sekä pohdimme Katri Luukan johdolla parvijohtamisen haasteita.

Esimies on moninaisen joukkueen valmentaja

Soneralla henkilökuntaa löytyy ympäri maailmaa ja mieleen jäi Teemun muistutus siitä, että Suomessakin eri paikkakuntien työkulttuurit eroavat toisistaan paljon. Moninaisuus haastaa esimiehet monella tasolla ja tärkeimmiksi taidoiksi nousi tietenkin vuorovaikutustaidot. Ilman niitä ei voi olla valmentava esimies, joka näkee jokaisen työntekijän vahvuudet ja osaa hyödyntää niitä. Yksilö- ja ryhmätilanteiden hallinta ja mahdollistavan ilmapiirin luominen on osattava. Teemu tituleeraa itseään Twitterissä kulttuurinmuuttajaksi, joten taitaa olla tosissaan tässä moninaisuuden kääntämisessä energiaksi.

Onhan niitä välineitä ja työkaluja, mutta osataanko niitä käyttää?

Teemu Tuunainen esittelee moninaisuuden sanoittamisessa käytettävää CiSC-työkalua.
Teemu Tuunainen esittelee moninaisuuden sanoittamisessa käytettävää CiSC-työkalua.

Erilaisuus energiaksi – työkirja tarjoaa Osaamispyörä- työkalun ja Teemu kertoi Soneran käyttämästä DiSC – työkalusta, jonka avulla Sonerassa on sanoitettu erilaisuutta jo vuodesta 2005. DiSC – työkalu ei ehkä ole se uusin ja hienoin, mutta salaisuutena on sen pitkäjänteinen käyttö! Tämän päivän organisaatiomyllerryksissä pitkäjänteisyys tuntuukin oikein luksukselta.

Työpajatyöskentely aloitettiin moniammatillisissa ryhmissä ja tavoitteena oli konkretisoida laajaa aihetta seuraavien kysymysten avulla:

  • Kuvailkaa post it lapulle kriittinen tilanne/käänne (positiivinen tai negatiivinen), jossa työkavereiden moninaisuus/erilaisuus on vaikuttanut toimintaan.
  • Keskustelkaa tilanteista. Löytyykö samanlaisia tai yllätyksellisiä?
  • Mitkä ominaisuudet saivat aikaan kriittisen käänteen? Suunnitelkaa kuinka haluatte kertoa keskustelun tulokset seuraavalle ryhmälle. – yksi tarina, jossa on opetus?

Työpajan käsikirjoitus sisälsi monia työvaiheita, joista erityisen innostavalta vaikutti kriittisten tilanteiden tarinoiden videoiminen. Kuten yksi osanottaja kommentoikin jälkeenpäin syntyvät oivallukset yhdessä tekemällä.

Päivän työ kiteytettiin paneeliin, joka laitettiin vastaamaan Raija Grahnin tiukkoihin kysymyksiin. Jännitystä nostettiin asettamalla videokamera suoraan tentattavien eteen.

No niin, miten Te muuttaisitte moninaisuuden energiaksi?
No niin, miten Te muuttaisitte moninaisuuden energiaksi?

Panelistit pysyivät tyynenä tiukassa tilanteessa ja nostivat esiin erityisesti tasavertaisuuteen liittyviä työkäytäntöjä. Vuorovaikutus eri ikäisten työntekijöiden välillä oli myös puhuttanut monia. Onneksi niihin löydettiin ratkaisuja kriittisten tilanteiden videoissa.

Toivomuksena tietenkin on, että seminaariin valmistautuminen, luennot ja työpajat terästävät moninaisuuden johtamiseen liittyviä tilanteita jokaisen osallistujan arjessa. Ensimmäinen vaikutus näkyy tässä Karoliina Lehtmetsin blogikirjoituksessa Moninaisuus tapahtumaorganisaatioissa. Ja lisää on tulossa!

Advertisements

Published by

leenab10

senior lecturer in Cultural Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s