Tutkinnolla ei ole väliä, osaamisella on

Otsikko on varastettu Sitran julkaisusta Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista. Työni ammattikorkeakoulun lehtorina ei estä minua ajattelemasta samaa osaamisen tärkeydestä, sillä myös korkekouluopetuksen tavoitteena on osaaminen. Opetussuunnitelmiakaan ei enää tehdä sen mukaan mitä opetetaan, vaan sen mitä opiskelijoiden pitäisi osata opintojen jälkeen.

Minäkin rakastan oppimista ja toivon, että pystyn työlläni vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman moni tuntee samoin. Toivon myös, että voin valmentaa opiskelijoita ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Kukaan ei voi oppia toisen puolesta ja siksi kyky arvioida ja kehittää asiantuntijuutta monipuolisesti ja tavoitteellisesti on tärkeä taito. Kun siihen saa koulutuksessa ohjausta ja ryhmän tukea, saa myös taidot elinikäiseen oppimiseen.

Esittelen tässä kulttuurituotannon ylempään AMK-koulutukseen kuuluvaa portfoliotyöskentelyä, joka on yksi tapa ottaa ohjat omiin käsiin ja lähteä itse tavoitteellisesti kehittämään osaamistaan. Blogin lopussa on esimerkkejä tehdyistä portfolioita.

Sähköiset työkalut portfoliotyön tukena 

Portfolion tekoon löytyy paljon ohjeita ja erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä. Esimerkiksi Helsingin opetusvirasto on pitkään kehittänyt portfolioiden käyttöä toisen asteen osaamispohjaisten opetussuunnitelmien käyttöönoton tueksi. Korkeakouluista esimerkiksi Jyväskylä yliopistolla on oma e-portfolioympäristö tukemassa työskentelyä. Tässä esitellyt portfoliot on tehty WordPress-blogialustalle tai WIX:llä. Keskeisenä kriteerinä välineen valinnassa oli mahdollisuus linkittää ja liittää työnäytteitä. Muita mahdollissia välineitä olisi Weebly tai Portfoliobox. Linkedin on tietenkin tärkeä ammatillisen verkostoitumisen paikka ja sen päivittäminen portfoliotyöskentelyn aikana on hyvä tehdä.

Portfolion tekoprosessi vie epämukavuusalueelle

Olen ohjannut portfolioiden tekoa pitkään ja tiedän, että omasta osaamisesta puhuminen tuntuu monesta aluksi vaikealta. Suurin haaste portfolion tekemisessä on valita työnäytteitä, joitka toimivat esimerkkeinä omasta osaamisesta.  Erityisen haasteellista on tuoda esille osaamista, josta ei löydy “virallista todistusta”.  Portfoliotyön tärkeää antia on oman osaamisen sanallistaminen ja sitä on hyvä harjoitella kertomalla missä tilanteessa työnäyte  on tehty, kenen kanssa ja mikä oli tekijän oma rooli tuloksen saavuttamisessa.

Jokaisesta portfoliosta pitäisi löytyä myös katse tulevaan. On hyvä uskaltaa kertoa kuinka nykyistä osaamista voisi itse ajatella soveltamansa ja kehittävänsä tulevaisuudessa.

Vertaistuki on kullan arvoinen portfoliotyön tuki. Kulttuutituotannon ylemmässä AMK-koulutuksessa ehtii tutustua oman ryhmän kollegoihin ja silloin toisten palaute ja vinkit ovat innostavia ja rakentavia. Kollega näkee osaamista, joka itselle voi olla niin itsestään selvää, että sen näkyväksi tekemisen tarpeellisuutta on vaikea ymmärtää. Tavoitteena on saada esiin jokaisen ainutlaatuinen osaaminen, jolloin palaute “Portfoliosi on aivan sinun näköinen” kertoo onnistuneesta työstä.

Tässä neljän ainutlaatuisen kulttuurituotannon (ylempi AMK 2015) osaajaan portfoliota.  Esimerkit on valittu niiden opiskelijoiden töistä, joiden portfoliot ovat julkisina netissä.  Portfoliot muodostavat monipuolisen kokonaisuuden sisällön, tyylinsä, sekä teknisten ratkaisujen puolesta.

Eveliina Mäkelä, Taidekeskus Salmelan festivaalisihteeri. Kulttuuri-, ruoka- ja maatalousosaaja. Tekninen toteutus WIX.
Eveliina Mäkelä, Taidekeskus Salmelan festivaalisihteeri. Kulttuuri-, ruoka- ja maatalousosaaja. Tekninen toteutus WIX.
Lasse Pekkarinen, Vantaan kaupungin pedagoginen kirjastonhoitaja. Tapahtumia ja koulutusta nuorille ja aikuisille.
Lasse Pekkarinen, Vantaan kaupungin pedagoginen kirjastonhoitaja. Tapahtumia ja koulutusta nuorille ja aikuisille. Tekninen toteutus WordPress.
Tuula Salo, kulttuuriyrittäjä Raseporista. Tekninen toteutus WIX.
Tuula Salo, kulttuuriyrittäjä Raseporista. Tapahtumantuottaja ja mobiiliteknologian osaaja. Tekninen toteutus WIX
Jyri Träskelin, Turun kaupungin nuorisopalveluiden tuottaja ja nuorisotyöntekijä. Tekninen toteutus WordPress.
Jyri Träskelin, Turun kaupungin nuorisopalveluiden tuottaja ja nuorisotyöntekijä. Tekninen toteutus WordPress.

 

 

 

 

Advertisements

Menneisyyden vanki vai tulevaisuuden toivo?

Olin viime viikolla Lahdessa pitämässä portfoliokoulutusta Luova polku hankkeessa. Tavoitteena oli  määritellä omaa ammatillista osaamista ja tehdä se nettisivun muodossa näkyväksi ensin itselle ja sitten kollegoille.

Portfolio tai ansiokansio on tuttu erityisesti luovan alan tekijöille, jotka ovat jo opiskeluaikanaan keränneet kansioihin parhaimmat työnsä. Valokuvaajat esittelevät valokuvia, kuvataiteilijat kuvia, arkkitehdit suunnitelmia, tanssijat tanssivideoita jne. Homma tulee monimutkaiseksi kun kyse on kuvataiteilijasta, joka oman taiteellisen työn ohella koordinoi projektia ja tekee nettisivuja.

Mihin ammattiosaamisen määrittely perustuu ja kuka sen tekee?

Continue reading Menneisyyden vanki vai tulevaisuuden toivo?