Osaaminen

Ammattikorkeakoulun lehtorina päätyöni on tietenkin kehittää osaamista. Aloittaessani opettajan 2000-luvun alussa keskiössä olivat kulttuurituotannon opiskelijat. Kulttuurituotannon ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoiden kohdalla tavoitteena on ollut kehittämisosaamisen lisääminen kulttuurituotannon kentällä. Kehittämishankkeiden myötä olen saanut oppia lisää kehittämis- , tutkimus sekä innovaatiotoiminnasta ja siten säilyttänyt otteen ajankohtaiseen erityisesti Euroopan Unioinin tuella tehtävään kehittämistyöhön.

Muuttuvassa maailmassa keskeiseksi taidoksi on noussut oppiminen ja uuden luominen. Vanhoilla ratkaisuilla ei selvitä huomisen ongelmista ja siksi jokaisen on osattava analysoida toimintaympäristöään ja pidettävä huolta omasta osaamisestaa. Jotta omaa osaamistaan voisi kehittää on tehtävä nykytilan analyysi ja tuoda oma osaaminen näkyväksi. Portfoliomenetelmä on konkreettinen menetelmä sanallistaa, visualisoida ja todentaa osaamistaan. Opettaessani portfolioiden tekemistä käytän myös kokemusta oman portfolion tekemisestä ja päivittämisestä hyödyksi.

Tämä blogi on minulle tärkeä oman osaamisen kehittämisen väline. Olen oppinut ymmärtämäään blogimaailmaa, saanut kirjoitusharjoitusta ja uusia teknisiä taitoja. En pyri täydellisyyteen; kokeilen, harjoittelen ja pyrin parantamaan suoritusta askel askeleelta. En myöskään usko, että toisilla on aikaa naureskella minun kömmähdykselleni. Niitäkin on tullut tehtyä aika lailla.

Osaaminen otsikon alle olen tiivistänyt omaa osaamistani portfoliomenetelmän mukaisesti. Omaa portfoliotyöskentelyä on huomattavasti vaikeampi ohjata kuin toisten. Opettaessa oppii onneksi paljon itsekin ja opiskelijoiden antaman energian avulla toivon saavani tämän uuden oman portfolioni vuorovaikutteiseksi oman oppimisen areenaksi.

Jaan portfoliot osaamisportfoliohin ja näyteportfolioihin. Osaamisportfolioiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi oma osaaminen ja saada näin väline oman osaamisen kehittämiseen. Portfolioon kerätään konkreettisia näytteitä ja tarinoita omasta osamisesta sekä kirjoitetaan kuvauksia ja arvioita niistä.

Näyteportfolio on tiettyyn tarkoitukseen luotu esittelymateriaali, joka voidaan esimerkiksi liittää työhakemukseen.

Takaisin tähän omaan portfolioon. Tavoitteenani on ohjata omaa työskentelyäni ja luoda uusi portfolio (edellinen vuodelta 2004). Lähden liikkeelle osaamisportfoliosta, jotta saisin selvyyden nykyisestä osaamisestani. Ohjatessani portfoliotyöskentelyä aloitan tavallisesti kysymällä mitä olet hyvä tekemään? Omalta kohdaltani jaottelen osaamiseni seuraavasti:

Jaottelen portfolionin näiden otsikoiden mukaan ja valitsen niihin konkreettisia dokumentteja vuosien varrelta.

Tärkeää taustamateriaalia:

Niikko, A. (2000) Portfolio oppimisen avartajana.

Portolano a competence portfolio approach for arts and culture professionals

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s