Ennakointi ja tulevaisuusajattelu

Tulevaisuusorientoituneisuus on aina läsnä koulutuksessa ja kehitystyössä. Olen vuosien varrella kiinnostunut myös tulevaisuudentutkimuksesta ja erityisesti siihen liittyvästä tulevaisuuden tekemisestä. Paremman maailman rakentaminen motivoi ja antaa energiaa myös arjessa. Omassa työssäni pyrin tuomaan tulevaisuusajattelua ja ennakointia osaksi kehittämishankkeita sekä opiskelijoiden ohjaamista.

Tuottaja2020
Culture Forecast 2020 ENCATC-konferenssi Helsingissä 12.–14.10.2011. Tulevaisuustyöpajaan osallistui 200 kulttuurialan ammattilaista ja opiskelijaa. Tässä yksi pienryhmä pohtimassa kulttuurituotannon tulevaisuuutta.

Kulttuurituotannon alan ennakointiin pääsin mukaan koulutuksen kehittämishankkeessa Tuottaja 2020 . Yhteistoiminnallisen pedagogiikan kannattajana, innostuin tulevaisuusverstaista ja sainkin pitää niitä kulttuurituotannon opiskelijoille, kulttuuritoimijoille (Kulttuuri kutoo. 2011) sekä kansainväliselle kulttuurituotannon konferenssiyleisölle Tulevaisuuspaja eurooppalaisille kulttuurituotannon ammattilaisille 2011 (Tuottajaklubi 2020. 2011. s. 10-11).

Tulevaisuusverstaat osoittautuivat innostavaksi ja vapauttavaksi työskentelytavaksi. Osallistujat jättivät arjen touhut ja murjeet taakseen ja pääsivät visioimaan uutta. Halu oppia lisää vei 2014-15 opiskelemaan Avoimessa yliopistossa tulevaisuudentutkimuksen perusteita (25 op) Turun yliopiston vaatimusten mukaisesti.

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot kehittivät osaamistani sekä teoreettisesti, että menetelmällisesti.  Perehdyin tulevaisuudentutkimuksen klassikoihin sekä nykyisiin tärkeisiin vaikuttajiin. Tein ryhmässä skenaarioita tapahtumien Helsingistä ja kehitin tulevaisuusverstaan käyttöä työpaikallani. Opiskelijan rooliin heittäytyminen oman työn ohella opetti aikuisopiskelijan arjesta ja virtuaalisten opintojen hyvistä ja haastavista puolista.

Opintojen aikana minulle heräsi halu haastaa ammattikorkeakoulut tulevaisuustalkoisiin tuomalla tulevaisuusajattelun osaksi korkeakoulun opetusta sekä TKI-toimintaa. Pohdin asiaa tulevaisuudentutkimuksen klassikoksi muodostuneen tutkijan Wendell Bellin avulla. Kirjoitin esseen otsikolla Mitä Bellin tulevaisuudentutkimuksen yhdeksän perustehtävän ymmärtäminen voisi merkitä opettajalle? Yksi päätelmäni oli että

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja demokraattinen osallistuminen tulevaisuuden hahmottamisessa voisi olla hyvä yhteistyö tulevaisuudentutkimuksen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Olisi todella hienoa, jos kaikki korkeakouluopiskelijat saisivat osallistua hyvin järjestettyyn tulevaisuuspajaan ainakin kerran koulutuksensa aikana. Osaamme joukkoistaa innovaatiotoimintaa yhdessä yritysten kanssa, joten meillä olisi kaikki mahdollisuudet pohtia mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia maailmoja tuhansien nuorten aikuisten kanssa. Tärkeää olisi tehdä hyvät suunnitelmat, konseptoida ne ja kouluttaa riittävä määrä fasilitaattoreita. Tuloksista voisi tulla mielenkiintoista materiaalia, jota voisi tutkia ja käyttää paremman maailman luomisessa. Ammattikorkeakouluista löytyisi myös tulevaisuuspelien tekemiseen sekä osaamista visualisoida tietoa piirrosten ja elokuvien avulla.

Tulevaisuusajattelun tai jopa ennakoinnin joukkoistaminen voisi lähteä pienistä kokeiluista ja muovautua tarpeen mukaan. Jotta opiskelijat saataisiin mukaan mielekkäällä tavalla on henkilökunnan perehdyttävä tulevaisuusajatteluun ja erilaisiin ennakointimenetelmiin. Toteutin keväällä 2015 tulevaisuusverstaan Metropolian kehitys, innovaatio ja tutkimus henkilöstökoulutuksessa (KIT-akatemia). Tavoitteenani oli kehittää toimiva konsepti yhteiseen tulevaisuusajatteluun. Ohjelman nimesin DREAM & DO!! Elinvoimainen metropolialue 2030. 

Tulevaisuusverstaan raportti on  TULEVAISUUSTALKOISIIN! Tulevaisuusverstas Metropolia Ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ennakoinnissa. Keskityn siinä menetelmän arvointiin ja parannusehdotuksiin. Yksi selkeä oivallus oli että osallistuminen voi olla innostavaa ja antaa ideoita, mutta suunnittelu sekä tulosten analysointi antaa syvällistä ymmärrystä. Eli opiskelijat eivät olisi tulevaisuusverstaiden osallistujia vaan verstaat myös suunniteltaisiin yhteistoiminnallisesti.

Opinnot huipentuivat kesäkouluun kesäkuuss 2015, johon kuului myös osallistuminen kansainväliseen konferenssiin  Futures Studies Tackling Wicked Problems: Where Futures Research, Education and Action Meet. Kesäkoulun teemoihin liittyviä aiheita pureskelin blogikirjoituksessani Mitä jos “Guggenheim” olisi taiteen ja tieteen MAJAKKA?

Mikä motivoi katsomaan kauas?

Opettajana ja valmentajana tavoitteenani on saada jokainen näkemään omat vahvuutensa ja taitonsa. Tavoitteiden asettelu on taitolaji, johon voi harjaantua. Olen liittänyt oman tulevaisuuden ennakointi portfoliotyöskentelyyn muutamien harjoitusten kautta. Esimerkiksi “Minä 2020” oli viime vuonna mukava tarinallinen tehtävä, jossa portfoliokurssin päätteeksi kirjoitettiin vuodesta 2020 sekä tapahtumista, jotka johtivat siihen. Taustalla oli ryhmän yhteistä pohdintaa oman toimialan tulevaisuudesta. Tehtävä koettiin haastavana, mutta lopulta moni yllättyi omista mahdollisista tulevaisuuksista.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s