Opiskelijoiden ohjaaminen

Opiskelijoiden ohjaaminen on työni ydin. Tällä sivulla kerron yksilöohjauksesta, ryhmäohjauksesta sekä työpajojen vetämisestä.

Yksilöohjaamisessa teen henkilökohtaista opinto-ohjausta, jossa tavoitteena on tukea opiskelijan työtä oman tutkinnon päämäärien saavuttamiseksi. Tämän hetkisessä työssäni ohjaan kulttuurituotannon ylemmän AMK-tutkinnon tekeviä aikuisopiskelijoita. Heidän opintonsa liittyvät oman työn kehittämiseen ja opintokokonaisuudet on rakennettu siten, että oma työ muodostaa käytännön materiaalin ja koulutus tuo teorian ja menetelmät käytännön analysointiin ja kehittämiseen. Minun tehtävänäni on suunnitella tämän mahdollistava opetussuunnitelma yhdessä kollegoideni kanssa ja sitten auttaa opiskelijoita näkemään kuinka he hyödyntävät koulutuksen luomia kehyksiä.

Käytännön yksilöohjauksessa toimin usein peilinä, joka heijastaa opiskelijan tekemän työn hänelle suhteessa tavoitteisiin ja kulttuurituotannon alan kontekstiin. Kulttuurituotannon ylemmässä AMK-tutkinnossa puolet 60 opintopisteen tutkinnosta on opinnäytetyötä, joka on muodoltaan kehittämishanke. Nämä opiskelijan työelämään liittyvät hankkeet ovat mielenkiintoisia ohjauskohteita. Kuinka saada opiskelija ottamaan uuden näkökulman omaan työhönsä ja löytämään siitä konkreettisia kehittämiskohteita, jotka ovat mielenkiintoisia myös koko kulttuurituotannon alalle.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kulttuurituotannon alaa kokonaisuudessaan, mutta samalla yritän koko ajan pitää mielessä, että tärkein tavoite on opiskelijoiden oman asiantuntijuuden syventyminen. Opiskelun tarkoitus on kehittää omaa osaamistaan ja siinä sivussa muiden osaamista. Harhapolut ja pieleen mennyt aineistonkeruu saattavat opettaa enemmän kuin moni hyvin sujunut prosessi.

Ohjaajana minun on nähtävä yksilön vahvuudet ja kehittämiskohteet. On osattava kannustaa ja poimia helmiä opiskelijan työstä. On nähtävä milloin joku tekee töitä uupumuksen rajoilla ja milloin motivaatio vain on hukassa. Ohjaajan vastuu on suuri, mutta opiskelu on jokaisen opiskelijan omalla vastuulla.

Esimerkkejä kulttuurituotannon ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöistä löytyy Theseus-tietokannasta.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s