Kehittämistyö

Erityisosaamistani on kehittämistyöryhmän oman työn arvioinnin sparraaminen. Kehittämistä ei ole, jos toimintaa ei arvioida kriittisesti ja systemaattisesti koko ajan. Samalla on pidettävä mielessä pitkän tähtäimen tavoitteet ja mahdolliset vaikutukset. Tulevaisuuden ennakointi ja sen tuominen koulutukseen sekä kehittämistyöhön ovatkin olleet viime vuosina oman osaamisen kehittämisen kohteena.

Auttaakseni kehittäjiä työssään olen kehittänyt 3 x 3 mallia, jonka avulla itsearviointi on helposti lähestyttävää, yksinkertaista ja hyödyllistä kaikille. Ohjeet on työstetty projektiarvioinnin oppaaksi Kartta, kompassi ja kalenteri  Reititin hankkeen puitteissa. Reititin hankkeessa luotiin sosiaalisen median avulla vuoropuhelua työelämä ja opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat kanssa.

Syksystä 2015 lähtien vastaan Metropolian osuudesta  Uutta luova ja osallistava Suomi – Kreativa delaktiga Finland hankkeessa. Se kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahaston toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Keskitymme tukemaan Luovaa osaamista ja Osallistamalla osaamista  kehittämisohjelmien tavoitteiden toteutumista. Taustaa ja käynnistys tunnelmia voi lukea blogikirjoituksesta Luova, osallistava Suomi- hanke mukana luomassa kestävää kasvua ja työtä (18.5.2015).

2013-17 teen myös arviontityötä Meeting the Odyssey hankkeessa, joka on Teatteri Viiruksen hallinnoima kahdentoista eurooppalaisen teatterin yhteishanke. Sovellan siinä 3 x 3 mallia ja pääsen näin kehittämään sitä edelleen. Kirjoitin vuoden 2014 kiertueen loppuarvioinnin työpajasta blogin Oliko Odysseyn matka onnistunut?  Kerron blogissani hankkeen tunnelmia arviontiin ja siitä kumpuavan kehittämiseen liittyen, kun se on ajankohtaista. Syksyllä 2015 oli Välimerellä olleen kiertueen arviointityöpaja, josta tunnelmia ja kokemuksia löytyy blogikirjoituksesta Voiko pakolaisuuteen eläytyä teatteriesityksessä.

Tutkiminen ja kirjoittaminen ovat tärkeä osa kehittämisosaamistani. Hankejulkaisut.

Menneitä hankkeita ovat:

Tekijä, kiertuetoiminnan kehittämiseen. Metropolian ammattikorkeakoulu on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulutusta kiertuetoiminnassa toimiville.

Vyyhti, tukee luovien alojen kasvua lisäämällä yrittäjien, opiskelijoiden ja yhdistystoimijoiden verkostoitumista ja yhteistoimintaa. Olen mukana kouluttamassa oman oman osaamisen tuotteistamista portfolioiden avulla.

Tuottaja 2020 (2009-11), oli tutkimushanke, jossa ennakoitiin tapahtumatuotantoklusterin tilaa  tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi. Tutkimusprosessi tavoitteena oli  kulttuurituottaja -koulutuksen kehittäminen ja nyt olen sitten soveltamassa tuloksia ja ennekointimenetelmiä ylemmän AMK-tutkinnon toteuttamisessa.

Minulle tärkeää oli oman julkaisun työstäminen, jossa tutkin verkostomaisen työtavan vaikutusta vapaan kulttuurikentän toimijoihin. Julkaisun nimi on Kulttuuri kutoo. Yhteistyö ja verkostot vapaan kulttuurikentän tukena ja innostajana.

Tämän lisäksi kirjoitin TAKU -lehden välissä 7.12.2011 ilmestyneeseen Tuottajaklubi lehteen artikkelin Tulevaisuuspaja eurooppalaisille kulttuurituotannon ammattilaisille ENCATC-konferenssin yhteydessä toteuttamaamme koko päivän tulevaisuusverstaasta.

Tulevaisuuspohdinta herätti myös pohjalaisen lehdistön Tekijä hankkeen koulutustilaisuudessa, jossa pidin osallistujille tulevaisuusverstaan ja esittelin Tuottaja 2020 tuloksia. Tero Hautamäki kirjoitti haastatteli Seinäjoen kaupungin teatterin johtajaa Vesa Tapoi Valoa sekä minua ja jutun otsikoksi tuli: Teatteri muuttuu katsojan eduksi, nyt pitää vain sitten pitää peukut pystyssä…

Produforum on ruotsinkielinen kulttuurialan verkosto, jossa oiminnan lähtökohtana on usko yhteistyöhön, joka ei tunne taidealojen, kuntien tai eri toimialojen rajoja. Olin mukana perustamassa verkostoa 2000-luvun puolessa välin. Produforum oli tärkeä kumppani kulttuurituotannoon koulutuksessa, josta vastasin silloin NOVIA (ennen Sydväst) ammattikorkeakoulussa. Vuosina 2009-2011 toimin hankkeen projektitutkijana, jolloin ajatus hankkeiden itsearvionnista lähti käyntiin konkreettisesti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s